Untitled Document
 

 
ตะปูตอกไม้ขนาด 3X10 ความหมายของ เลข3 และ เลข10 คืออะไร
 
ตัวเลข 3 แสดงถึงความยาวของตะปู
ตัวเลข 10 แสดงถึงเบอร์ลวดที่นำมาผลิต เช่น ลวด #10
 
 
 
 
Tensile Strenth และ Yield Strenth หมายถึงอะไร
 
Tensile Strenth หมายถึง แรงดึงดูดสูงสุด
Yield Strenth หมายถึง แรงดึงดูดต่ำสุด
 
 
 
 
ลวดผูกเหล็กมีขนาดความโตหรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เท่าไหร่
 
ขนาดจะอยู่ที่ 1.25 มม. (mm.)
 
 
 
 
ความหมายของคำว่าลวดยืนและลวดขวางทีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร
 
ลวดยืน หมายถึง ลวดที่เป็นแกนหลักในการทำ
ลวดขวาง หมายถึง ลวดเดี่ยวที่นำมาเชื่อมขวางกับลวดยืนให้เป็นตาตะแกรง
 
 
 
 
ลวดเหล็กที่นำมาทำตะแกรงไวร์เมชมีกี่ชนิด
 
2 ชนิด ขึ้นอยู่กับความต้องการและลักษณะงานที่นำไปใช้
1.ลวดเหล็กแบบเส้นกลม
2.ลวดเหล็กแบบข้อออ้อย

 

 
 
Copyright.©.2011 Y.SIndutries Co.,Ltd.  All right reserved.